De eredienst van het woord

Laat me u uitleggen wat correct berouw is.

Berouw tonen is meer dan zeggen “Sorry, Heer! Sorry, persoon die ik heb geschaad!”. Berouw – in de Christelijke betekenis – gaat dieper.

Het is beseffen dat God meer van zondaar-Christenen houdt dan van niet-zondigende; met andere woorden: het is beseffen dat je je niet hoeft te schamen.

Maar dit is niet het hele verhaal. Het is meer een manier om ook die Christenen binnenboord te houden die anders afhaken, luid roepend dat ze onwaardig zijn om berouw te tonen.

Niet dat ze dat aangrijpen als vrijbrief om door te gaan met zondigen maar openbare zelfkastijding is goede gewoonte in hun gemeente.

De wezenlijker waarheid van berouw tonen is dat dat het getuigt van het voornemen – werkelijk en niet slechts voorgenomen – begane zonden niet weer te begaan.

Deze Christelijke betekenis van berouw begrijpen is niet moeilijk. Moeilijk is het waarmaken, het komen tot een werkelijk voornemen en niet blijven steken bij voorgenomen voornemens.

De correct gelovige beseft hierover niet zelf te kunnen beslissen. God regeert zijn/haar leven!

Correct berouw lijkt daarmee op vissen. Een visser werpt zijn dobber uit. Net zo is de ware Christen bereid tot oprecht berouw. Komt berouw niet snel genoeg (neemt God niet over, hapt de vis niet toe), dan zet de gelovige het denken van religieuze overwegingen in als lokvoer:

Het is een kritiek moment van waarheid, een plaats van erkenning waar u moet toegeven “Ik kan niet door blijven gaan in mijn zonde terwijl de Heilige Geest in mij woont. Als ik dat wel doe zal ik alles verliezen. Heer, u heeft gelijk dat zonde de dood brengt. Ik zie dat wanneer ik er in blijf doorwandelen het mij en mij geliefden zal vernietigen. God, ik wil geen smoesjes meer bedenken”.

Maar het blijft een Godsgebeuren. God hapt, wij wachten af, bevend en in nederigheid, tot het zover is.

De door mij aangehaalde lange religieuze overweging van Wilkerson staat al in de kwade reuk van zelfwerkzaamheid. De volgende geheimenistaal drukt het berouwproces, inclusief het genadekarakter ervan, beter uit:

Simpel gezegd is berouw een confrontatie met uw zonde. De strijd wordt gevochten voordat u naar het kruis gaat – het vindt plaats wanneer de Heilige Geest met u afrekent.

Dit citaat is ook afkomstig van ervaren hengelaar David Wilkerson.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/03/de-eredienst-van-het-woord/trackback/

%d bloggers liken dit: