De plek van het Kruis

God kan veel verdragen maar het Kruis moet goed staan.

Wat vindt God van alles? Veel is te vinden in de Bijbel, bijvoorbeeld het verschil tussen een charismatisch spreker in tongen en een evangeliserend engel uit de hemel (antwoord: geen, beide kunnen een dwaalleer verkondigen).

Die laatste trieste waarheid geldt ook voor u en mij, leert Galaten:

Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

Daarom is het zo belangrijk dat eerder verkondigde standpunt te hebben.

Maar mocht u het niet vinden, geen kopie bij de hand hebben of het niet uit het hoofd hebben geleerd, zijn er hulpmiddelen. Zo is lakmoesproef, achilleshiel, ontmaskering van iedere onware leer: het ontbreken van het kruis of dit op de verkeerde positie plaatsen.

God kan daar absoluut niet tegen. Het staat niet in het Oude Testament – toen moest Jezus ook nog gehangen – maar is met des te meer kracht te vinden in (uitleggen van) het Nieuwe, bijvoorbeeld bij David Wilkerson, Amerikaans charismatisch prediker:

Het kruis – inclusief haar eisen en hopen – is het hart van het evangelie. Iedere aanbidding, iedere gemeenschap, alles wat zichzelf een kerk noemt is flagrante afgoderij als het kruis niet in het centrum staat. Een dergelijke aanbidding komt uit een andere geest en God wil er niets mee te maken hebben. Zonder het kruis blijft er niets anders over als kaf – een geperverteerd evangelie, iets wat uit de diepste krochten van de hel komt. Het is een grotere belediging voor de Heer dan de afgoderij van Israël.

Je begrijpt niet hoe die mensen erop komen en hun dwaling niet inzien.

Kijk dus bij kennismaking met een nieuw, ogenschijnlijk Christelijk geloof altijd of er een kruis is en, zo ja, of het in het centrum staat. En gedenk dat woord van Galaten – het latere zeker ook, maar allereerst het eerdere. Uw leven kan ermee gemoeid zijn.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/07/de-plek-van-het-kruis/trackback/

%d bloggers liken dit: