Prediker stapt in zelfde valkuil als dwaalleraar uit zijn jeugd

God is Liefde, wat David Wilkerson ook beweert.

Ik ben geschokt door de godslastering in de preek van ‘prediker’ David Wilkerson vandaag. En zo gewiekst! Alleen een oplettende lezer doorziet de val.

Ogenschijnlijk vertelt deze Wilkerson een rechtschapen verhaal, over hoe hij als jonge Godzoeker een man Gods bewondert en navolgt:

Op dat moment kende ik een dienstknecht die met grote autoriteit tegen mij gesproken had en mijn grote held was. Hij leidde een leven van totale eenvoud, woonde in een klein kamertje en bezat slechts een paar kleren.

Om de een of andere reden blijkt deze man een dwaalleraar (“Niet lang daarna begon mijn held een valse leer te verkondigen”).

Dan volgen de verschrikkelijke woorden:

Op dat moment vertelde de Heer mij “Dat is niet waar overwinning om draait David. De overwinning is niet van jou – maar van Mij”.

BEGRIJPT U DE VAL?!

Zogenaamd reageert God op Wilkersons streven sober te leven, in navolging van zijn held. God zegt dat dit niet nodig is – tenminste, die conclusie verwacht je. Wilkerson dacht immers op deze wijze maximaal de Heer te dienen (“In feite zei ik “Als ik precies genoeg lijd – als ik grip op mijn vlees kan krijgen en een ascetisch leven leiden – dán kan ik de Heer met ware kracht dienen” “).

Maar in plaats van dat God Wilkerson en andere gelovigen enig comfort toestaat – een dak boven het hoofd, misschien een auto, op zijn minst af en toe een lekkere maaltijd – vervolgt Wilkerson merkwaardig:

Geliefden, het is op dat punt dat Jezus tot ons komt en zegt “Neem Mijn hand en volg Mij – volg Mij naar Mijn dood, Mijn begrafenis en Mijn opstanding. Kijk naar het kruis, omarm het en klamp je vast aan Mijn overwinning. Dat is waar de kruisiging van het vlees plaatsvindt”.

Zo praat Jezus niet in de Bijbel! Wel herkennen we het onnavolgbaar idioom van David Wilkerson, bekend van eerdere preken. ‘Onnavolgbaar’ dient u dan ook letterlijk te nemen. Wat moeten we van deze ‘Jezus’:

  • Zijn hand vastpakken
  • Hem volgen naar Zijn dood, begrafenis en opstanding
  • Naar het kruis kijken en het dan omarmen
  • Zijn ‘overwinning’ vastklampen

Verscholen achter deze onuitvoerbare instructies zit de blasfemie. Wilkerson durft beweren dat God hem, oprechte jongeman, zonder in te grijpen in de klauwen van een dwaalleraar liet spartelen en pas nadat de dwaalleraar ontmaskerd was zich tot hem richtte!

Oftewel: hem aan zijn lot overliet!

Een verschrikkelijke lastering van onze God van Liefde alsof God van Onverschilligheid!

Typisch geval van dwaalleer, zult u met me eens zijn, van met open ogen en ezel in het algemeen. Laat het u niet overkomen, ia!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/09/prediker-stapt-in-zelfde-valkuil-als-dwaalleraar-uit-zijn-jeugd-2/trackback/

%d bloggers liken dit: