Van tweeën een

Jezus had maar één missie.

Jezus kwam als mens naar de aarde om de hemelse Vader aan ons te openbaren. Dit feit ligt verankert in het denken en de harten van de meeste Christenen.

Maar Christus kwam ook naar de aarde om de mensheid, exclusief flora en overige fauna, te verlossen van zonde en van iedere soort van slavernij en gevangenschap. Dat zegt Jezus in diverse bijbel- teksten. Lees aandachtig wat er staat!

U kunt nu schermen met directe openbaringen van Jezus aan u in de beslotenheid van uw binnenkamer of zelfs tijdens drukke open- bare gelegenheden, maar het Bijbelwoord liegt er niet om.

Veel dwaalleraren zijn rondgegaan. Een vaste burcht is de Bijbel. Eeuwige waarheid verandert niet.

Jezus zei dat Zijn leven draaide om het verlossen van de mensheid van zonde en iedere soort van slavernij en gevangenschap, bijvoor- beeld in versimpelend denken. Als Hij dat zei, dan is dat zo!

Prediker David Wilkerson vergist zich daarom vandaag als hij stelt dat het allemaal ging om het openbaren van Vader. Nee, om ver- lossen van zonde en iedere soort van slavernij en gevangenschap!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/14/van-tweeen-een/trackback/

%d bloggers liken dit: