Hoe wegen wij de kennis?

Een openbaring moet je wedervaren.

Jezus moet geschrokken zijn toen Hij vandaag de preek van vrijdenkend charismatisch voorganger David Wilkerson las.

Zijn hele leven lang was Jezus een geïllustreerde preek, met herhaling van kernpunten. Desondanks bleken vandaag preek, illustraties noch kernpunten de Amerikaanse prediker bereikt te hebben!

Waaraan had Hij dit verdiend? U kunt zich de verbijstering op Zijn gezicht bijna voorstellen. Jezus wist werkelijk niet waar Hij het zoeken moest.

Hoewel geschokt, was Jezus niet helemaal onbekend met het fenomeen. Ook tijdens Zijn leven, opgetekend in de Bijbel, kwamen beeld en geluid van Zijn aanhoudend gepreek soms niet aan – vaak zelfs, maar dat wist Hij ook eigenlijk wel. Maar van Zijn discipelen had Hij begrip verwacht.

Jarenlang waren dat bevoorrechte toeschouwers en toehoorders geweest, op de eerste rij en met een backstagepas, om het populair te zeggen. Maar begrip, ho maar!

backstage

Neem Tomas:

Tomas gaf toe “Heer, we kennen U. We zijn de afgelopen drie jaar op een vertrouwelijke manier met u omgegaan, maar we hebben geen openbaring ontvangen van Wie de Vader is – van Zijn liefde, Zijn zorg, Zijn goedheid. Toon ons voor U gaat ons alstublieft de Vader”. Maar dat is precies wat Jezus gedaan heeft de afgelopen drie jaar, Zijn discipelen hadden de openbaring gemist.

U hoort de verbazing van de auteur. Een openbaring is een overdonderende ervaring van waarheid, gelijkend op een Aha-Erlebnis, maar dan zonder het inzicht – dat zou het tot een navolgbare redenering maken. Een openbaring is een wedervaren van de Waarheid. En zoiets zou Thomas niet overkomen zijn?

ander moment dat de discipelen
tegenvielen en Jezus het zwaar heeft

De verbaasde auteur is Wilkerson. Maar de waarheid is nog veel verschrikkelijker. De bijna tachtigjarige Wilkerson betoogt en orakelt in zijn preek dat het een lieve lust heeft maar ook bij hem is geen spoor van een openbaring, van een wedervaren, te bekennen!

Om de verwarring van Jezus compleet te maken heeft Wilkerson het vandaag ook nog eens over juist Tomas! “Tomas, Filippus, mijn kostbare discipelen, hoe kunnen jullie dit vragen?” laat hij Jezus tot Diens verbijstering zeggen (niet in de Bijbel te vinden) en:

“Jullie zeggen dat jullie Mij kennen, dat we intiem met elkaar omgaan. Maar hoe kunt u dan de openbaring missen die ik de afgelopen drie jaar aan u gegeven heb? Ziet u niet dat alle machtige werken die Ik gedaan heb de Vader was in Mij die openbaarde Wie Hij is, hoe Hij is en wat Hij voor u wilt zijn? Alles wat Ik u onderwezen heb kwam uit Zijn hart, niet het Mijne” .

Jezus hele leven was een grote geïllustreerde preek. Dag in dag uit, met ieder wonder dat Hij verrichtte en met iedere gelijkenis die Hij vertelde. Hij gaf uiting aan Wie de Vader is. En Hij stuurde Zijn Heilige Geest zodat Zijn volgelingen zelfs nog grotere werken als Hij konden doen en zo door blijven gaan om de liefde van de Vader te openbaren aan nieuwe generaties.

Er is geen touw aan vast te knopen – wat soms aankondiging van een openbaring is. Maar die blijft dit keer uit. Wilkerson gaat in de weer met zijn heidense restant, niet besefte en nog niet afgeworpen erfenis van de wereldse betoogcultuur, en geeft een of twee argumenten om, werelds gezegd, het punt mee te maken.

Een slechte dag voor het geloof!

Schrale troost is dat openbaringen ook meestal slechts de mensen overtuigen die ze wedervaren (ook valse openbaringen):

Openbaringen zijn van alle tijden en alle religies. Echter, in die gevallen dat de openbaringen niet door de volgelingen van een andere religie erkend worden, worden ze vaak door religies gezien als misvatting of soms bezetenheid door de duivel. Hedendaagse auteurs die geschriften met openbaringen uitbrengen, worden door de meeste religies met grote argwaan bekeken, omdat men in twijfel trekt dat die openbaringen daadwerkelijk van hun god afkomstig zijn.

Het was me Zijn dagje wel…Aan de andere kant, zo maakt Jezus ze al eeuwen mee. Voorgangers! Als je ze niet nodig had, zou je ze afschaffen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/16/hoe-wegen-wij-de-kennis-openbaring/trackback/

%d bloggers liken dit: