Appeltje, eitje, compassiekarweitje

De moderne mens weigert iets te doen voor zieken en zwakken. Die zijn daarom aangewezen op ouderwets gelovigen. Gelukkig kunnen deze erg veel voor hen betekenen!

Compassie
Compassie is geen strontje in het oog. Charitatief prediker David Wilkerson bepaalt het, na een lange opsomming van wat het niet is, als bewogenheid in combinatie met doeltreffende actie (“Een ware compassie beweegt ons om dingen te doen“).

verwaterde vorm van compassie

Afzeiken
Wilkersons opsomming van wat compassie niet is, bevreemdt want kost tijd, tijd die ook besteed had kunnen worden aan werken van compassie. Enige verklaring is dat de preek anders onder de minimumlengte zou blijven.

Die noodzaak van meer tekst zou ook een tweede bevreemdend kenmerk van de ‘preek’ verklaren: het ontsierend afgeven op medegelovigen, ja, mensen in het algemeen – en dat nog wel in een preek over compassie!

Als Jezus belemmerd zou zijn geweest door ons moderne denken had Hij misschien Zijn discipelen verzameld om een vergadering te beleggen om het probleem te analyseren (..) . Of anders had hij net zoals zoveel schijnheilige mensen gezegd “Ik voel mee met je pijn.(..). Ik zal later mijn discipelen bij elkaar roepen (..), dan zullen we bidden voor uw noden (..)”. Dat is de moderne theologie in een notendop, iedereen is bereid te bidden – maar weinigen zijn bereid te handelen.

Wat te doen

Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal (Matteüs 9:35). Dit was niet een of andere oppervlakkige theologie. Hij werd op een diepe, praktische en intieme manier betrokken,

begint David Wilkerson zijn voorschrift hoe het wel moet. Prediking van het ware geloof gaat samen met genezing van alle kwalen, met doeltreffende actie op ziel, geest en lichaam. Wilkerson zelf lenigt bijvoorbeeld, om slechts één voorbeeld uit vele te noemen, via een stichting, waaraan anderen dan weer geld kunnen doneren, samen met 3000 andere NGO’s, de nood op Haïti.

kortgerokte zangeres haalt geld op voor Teen
Challenge Nederland (organisatie van Wilkerson)

Als we nu elk, met God werkend voor en door ons allen, de zieken en zwakken in onze wijk, stad of dorp genezen, kunnen we veel betekenen. Meer dan door theologie bedrijven.

amateuristische maar zedig geklede reliband

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/24/appeltje-eitje/trackback/

%d bloggers liken dit: