God scheidt kaf van koren

Sommige slechte mensen zijn door medemensen niet van goede Christenen te onderscheiden. Op zo’n moment schiet God te hulp. 

                     

Sommige mensen lijken van buiten eerbaar Christen. Ze bedienen Christenen en winnen zondaars voor het geloof. Ze zijn op het oog niet te onderscheiden van eerbare predikers, zoals charismatisch voorganger David Wilkerson. Maar er is een verschil, onzichtbaar: ze drukken een boezemzonde aan het hart!

Zulke mensen waren er ook vroeger al. Voorganger Wilkerson verhaalt een geschiedenis, opgetekend door de profeet Ezechiël:

Niemand kon dit weten door hun uiterlijke verschijning, in tegendeel zelfs. Ze kwamen niet over als heidenen of afgodendienaren, maar als gerespecteerde mannen van God die druk aan het werk waren in hun bediening.

Wilkerson geeft een manier om toch zulke mensen in uw gemeente of gezin te ontmaskeren, en een andere manier om op uzelf toe te passen:

Dit is geen verfijnd instrumentarium. Gelukkig is er een derde, onfeilbaar instrument, te vinden maar enkele verzen verder in Ezechiël (soms betreur ik dat David Wilkerson maar een of twee verzen in zijn geheugen kan vasthouden): God vernietigt zulke mensen:

Ik zal me tegen hem keren en hem tot een afschrikwekkend voorbeeld maken, ik zal hem uit mijn volk verwijderen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.

Ook typen als de David Wilkerson lookalike zal het slecht vergaan:

Als de profeet zich tot een antwoord laat verleiden zal dat zijn omdat ik, de HEER, hem daartoe heb verleid. Ik zal hem straffen en hem vernietigen; hij zal geen deel meer uitmaken van mijn volk Israël. De profeet is even schuldig als wie hem raadpleegt; beiden zullen hun straf niet ontlopen. 

Omdat God het werk verricht, ontbreekt een foutenmarge, zoals bij de zelftest, en is er perfecte zekerheid! Laat daarom God de bokken van de schapen scheiden. Hem zij de rechtspraak en het vonnis, tot in alle eeuwigheid!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/08/31/god-scheidt-kaf-van-koren/trackback/

%d bloggers liken dit: