Er kwam iets tussen

Ook uw geloof kan vredig en vreugdevol zijn, als u niets fout doet.

Prediker David Wilkerson lijdt onder een Christelijke variant van wat heidenen ‘de menselijke conditie’ noemen, het gevoel “In het leven blijft het behelpen”. Vandaag geeft hij een voorbeeld:

Een ding dat ons telkens weer berooft van onze vreugde en vrede met God is ons eindeloze streven om Hem vanuit ons vlees te behagen.

Dat streven lijkt op lijnen: je wordt er alleen maar dikker van:

We proberen de Heer te behagen vanuit onze menselijke kracht maar het zal nooit genoeg zijn. Iedere overwinning zal slechts van korte duur zijn, en de volgende keer dat we verleid worden zullen we zelfs nog verder wegvallen.

Het is beter ons lichaamsgewicht te aanvaarden of, in Christelijke termen, te aanvaarden dat we vlees zijn.

Christelijk vlees heeft de neiging om te zondigen, zoals werelds vlees vet ophoopt. U kunt er niets tegen doen. Zoals we zagen: dat verergert de situatie alleen maar. De duivel komt in reactie of als straf bij u langs en onderwerpt u aan een beproeving. Gedurende minstens een kwartier moet u dodelijk saaie vragen beantwoorden. Pas dan, als u geluk hebt, vertrekt hij met de staart tussen de benen.

Zo’n kruisverhoor gaat als volgt:

De duivel komt naar u toe en fluistert: “Hoe zit het met die zonde waar u zich gisteren aan overgaf? U bent schuldig!”

U kunt antwoorden “Nee, ik heb daar al vergeving voor gevraagd. En ik heb God gevraagd om me te tegen te houden dat ik het niet meer doe. Het ligt allemaal onder het bloed”

“Maar u wordt nog steeds verleid”

“Dat is waar. Maar mijn Jezus heeft een ontsnappingsroute gemaakt voor mij. Zijn Woord zegt dat ik in staat zal zijn om de beproeving te dragen. Hij zal mij verlossen omdat Hij beloofd heeft dat te doen” (zie 1 Korintiërs 10:13)

“Maar God heeft nog steeds iets tegen u, er zijn nog zaken waar niet mee is afgerekend in uw leven”

Enzovoort. De duivel is het in alles met God eens en gedraagt zich als een dominee die kennis van de Heidelbergse Catechismus controleert of een fundamentalistisch prediker die een volgeling ondervraagt over mogelijk achtergehouden zondes.

Nee, het vlees gedraagt zich zoals je van vlees verwachten kan en niets menselijks is er tegen opgewassen. Ga liggen op de bank en laat de Heer het van u overnemen, adviseert Wilkerson:

“Hij zal mij verlossen omdat Hij beloofd heeft dat te doen” (zie 1 Korintiërs 10:13)

We pakken de tekst er bij:

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Waaruit die uitweg bestaat, vermeldt 1 Korintiërs 10 niet. Ook bij Wilkerson geen uitwegen. In beide gevallen falen de gelovigen, met in de Bijbel wel eens 23.000 doden op een dag tot gevolg. Verlaat u dus – al was het maar omdat u geen keus hebt – geheel op de Heer (en niet een beetje). Dan wordt ook úw geloof vredig en vreugdevol!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/09/07/er-kwam-iets-tussen/trackback/

%d bloggers liken dit: