De oude vos verliest wel zijn haren

De beloning van een leven volgens de leer van David Wilkerson is enorm! Doe wat hij zegt!

Is de nalatenschap van preken van David Wilkerson inmiddels volledig beschikbaar op internet? Of onderbreken de erven hun werk vandaag alleen per abuis en herplaatsen ze een oude preek omdat ze werden afgeleid door het een of ander?

Persoonlijk betreur ik dit geherhaal. Heb ik in de loop der jaren alle wijsheden van David Wilkerson over bidden voor u op een rij gezet, begint de carrousel van voren af aan. Of zoals Wilkerson het uitdrukt: “de cirkel herhaalt zich“.

En wat voor een tekst weer:

Kelvin beefde bij het vurig pleidooi van Elvira. De gevoelige woorden van de liefhebbende vrouw raasden als een storm door de kelder van zijn doorzonwoning. Geen kamer werd niet bereikt door deze vrouw die ondanks haar kruis haar hart deed spreken met al haar kamers.

In het origineel:

De hele hel schudt bij het effectieve, vurig gebed van een enkele gelovige. Het krachtige gebed van slechts een voorbidder klinkt als een razende storm in de grotten van de verdoemden. Geen enkel stukje van de hel blijft onaangeroerd door een gelovige die zichzelf verloochent, zijn kruis opneemt en Christus volgt met zijn gehele hart.

Wat een geoefend de schuld bij anderen leggen!

[aan het woord: een voorganger die niet bidt] Ik sta dit niet opzettelijk toe maar ik raak meegesleept door allerlei projecten en onderbrekingen. Deze cirkel wordt keer op keer weer herhaald en de duivel berooft mij van mijn tijd met God.

De man wil graag bidden. Maar hij wordt beroofd.

Ik sta dit niet expres toe, ik probeer altijd weer opnieuw om geregeld in mijn binnenkamer te komen.

Het komt er maar niet van, terwijl hij werkelijk graag wil! En niet één keer per dag maar liefst meermalen! Het is zijn grootste wens!

Het is ook moeilijk je binnenkamer te bereiken. En al helemaal om hem binnen te gaan! Wat je onderweg allemaal al niet kan tegenkomen. Onderbrekingen! Projecten!

En dacht u dat deze plaag alleen predikers treft, omdat de duivel hen als belangrijke schakels in Gods plan als eerste wil uitschakelen, dan vergist u zich! Miljoenen oprechte Christenen komen dagelijks niet toe aan hun gebed(en)!

Sluwer dan de sluwste vos is echter God of anders wel Zijn woordvoerder David Wilkerson! Hier dè manier volgens hem om de duivel de pas af te snijden:

Gebed zou belangrijk voor u moeten zijn.

In Wilkerson’s woorden:

Alleen wanneer gebed belangrijk genoeg wordt zult u er tijd voor maken om het te doen!

Dus eh…die afgeleide dominee…en die miljoenen afgeleide oprechte Christenen…vinden bidden niet belangrijk genoeg…want anders …zouden ze wel…bidden?

Geen wonder dat men met zulke cirkelredeneringen niet aan bidden toekomt. Bij mensen die elke beeldspraak kritiekloos het ene oor in en het andere oor uit laten glijden, moeten we, om door te dringen, helder zijn.

Dit is wat ik u te zeggen heb:

Dit is niet het werk van de duivel maar uw zelfingenomen domheid en gebrek aan serieus te nemen religieuze bewogenheid.

billenkoek    

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/09/20/de-oude-vos-verliest-wel-zijn-haren/trackback/

%d bloggers liken dit: