Afwachten maar!

Het is waar: wat ik zeg is waar. Dus luister goed.

God spreekt tot ons met een van Zijn drie stemmen, die van de (Heilige) Geest.

De stem van de Heilige Geest spreekt tot ons via Bijbelteksten, die wij echter zelf moeten lezen.

God laat ons oog op bepaalde Bijbelpassages vallen.

Let dus goed op bij het openslaan van de Bijbel en laat God u leiden.

U laat God uw handen leiden bij het Bijbel openslaan door te wachten:

We dienen stil te staan en op Zijn handelen te wach- ten. Dit woord is geen suggestie maar een gebod. Het is het geheim tot de totale overwinning en verlossing. Het is waar, de Heer heeft Zijn volk op veel momenten ge- boden stil te staan.

Aldus wachter David Wilkerson.

Staat u al stil? Rustig verder wachten.

Het Hebreeuwse woord voor stilstaan in deze passage betekent “stop met alle activiteit, staak al het streven”.

Duidelijk.

Pas na gehoorzaam wachten leidt God uw handen naar die ene passage die u kon gebruiken toen u begon.

Hoe zou het buiten zijn?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/09/afwachten-maar/trackback/

%d bloggers liken dit: