De deugd van medelijden

Het past ons mee te lijden met geslagenen en verdrukten.

Ik lees u voor uit 1 Samuel 9 en 10:

Samuel nam Saul en zijn knecht mee naar de eetzaal en gaf hun daar een plaats aan het hoofd van de tafel. Er waren dertig genodigden. Tegen de offerbereider zei Samuel: ‘Dien nu het stuk vlees op dat ik u gegeven heb met het verzoek het apart te houden.’ De offerbereider nam de rechterachterbout en diende die aan Saul op met de woorden: ‘Alstublieft. Dit stuk is speciaal voor u apart gehouden ter gelegenheid van deze bijeenkomst, die door Samuel is belegd. Laat het u smaken.’ Toen at Saul met Samuel. Daarna gingen ze van de offerhoogte terug naar de stad, waar Samuel op het dak van zijn huis met Saul een vertrouwelijk gesprek had.

De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuel naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen met Samuel ging Saul naar buiten. Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij vast vooruitgaat.’ Toen de knecht hen een eind vooruit was, zei Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft.’

Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’ Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen aan- treffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn, en dat uw vader zich over hen geen zorgen meer maakt, maar dat hij ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen om u te vinden. (..)

Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de offer- hoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met har- pen, tamboerijnen, fluiten en lieren. Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook in vervoe- ring raken, en u zult een ander mens worden. Tijdens de gebeurtenissen die ik zojuist heb beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, want God staat u bij’.

U ziet: een ondernemende man, Samuel, die opstaat bij het krie- ken van de dag, over voorspellende gaven beschikt en zowel be- dienend personeel als de latere koning Saul flink aan het werk zet.

Heel anders beleeft strompelend gelovige David Wilkerson deze gebeurtenissen. Door zijn gebrekkige korte termijngeheugen is deze geslagene Gods slechts bij machte één bijbelvers korte tijd in zijn geheugen vast te houden. Zijn overzicht is navenant beperkt.

Vandaag preekt de arme behepte over juist de boven aangehaalde Bijbeltekst. Hij staat stil bij een stukje vers 27:

[Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij vast vooruit- gaat.’ Toen de knecht hen een eind vooruit was, zei Samuel:] ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft.’

Een smalle basis voor een preek (Wilkerson verkondigt Gods Woord voor zijn beroep) en Wilkerson geeft alles wat hij heeft:

Stelt u zich eens voor! De koning van Israël werd opge- dragen om stil te staan in plaats van te handelen.

Samuel zei hier “Saul, ik heb je zojuist gezalfd, en nu al slaat je hoofd op hol. U denkt ‘Wat is God aan het doen? Hoe kan ik Zijn stem en Zijn wil kennen?’. Maar stop met streven Saul! Wilt u horen van God? Sta dan stil en luister, dan zal ik u het woord van God geven”.

Dit illustreert het principe die ik hier wil benadrukken: Het woord van de Heer – de stem van richting en ver- lossing – wordt gegeven aan diegene die stilstaan voor God.

Helaas vertaalt mijn Bijbelvertaling de oorspronkelijke tekst an- ders. In plaats van Samuel die Saul uitlegt wat te gebeuren en hem te doen staat – door de erop volgende verzen ampel bewezen als bedoelde strekking van de tekst – leest Wilkerson: “dan zal ik u het woord Gods doen horen”.

Maar ook bij Wilkerson voert Samuel – gelukkig! – het woord. Maar niet zomaar! Daarvoor moet Saul eerst iets doen: stilstaan!

En niet zomaar wat stilstaan op een stoffig zandpaadje, maar voor God! Niet achter of naast maar vóór! U ziet Saul in de Bijbeltekst dan ook actief de pas inhouden 🙂 .

Grapje!

Het terzijde nemen door Samuel, in de volksmond ‘het voeren van een vertrouwelijk gesprek’ genoemd, wordt getransformeerd in een uniek ‘stilstaan voor God’.

Dat noem ik nog eens woekeren met je talent! Een hele preek op een misbegrepen 1/3 bijbelvers!

stilstaan als bijverdienste

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/10/de-deugd-van-medelijden/trackback/

%d bloggers liken dit: