Blijf nog even malen

Blijven praten terwijl je dichtgroeit is het ware geloof volgens David Wilkerson, Christen met bewegende kaken.

Soms is prediker David Wilkerson per ongeluk eerlijk. Dat is wanneer hij zo in zijn eigen redeneringen verstrikt is geraakt, dat zijn natuurlijke weerstand zakt.

Vandaag begint hij zijn preek met een poging zijn preek van gisteren, die op de lachspieren werkte, te redden voor de ernst van het geloof.

Gisteren transformeerde hij een onopvallende handeling tot geloofsdaad van jewelste: niets doen.

Wilkerson hechtte kolossale religieuze betekenis aan wat in lang vervlogen Bijbelse tijden al gebeurde: een ander even terzijde nemen. In de door Wilkerson opgeslagen Bijbelpassage zegt betrokkene: “Blijft u nog even staan”.

Wilkerson maakte ervan dat de aldus tijdelijk opgehouden persoon “stilstaat voor God”. Echt waar.

Vandaag doet Wilkerson een nieuwe poging. Stilstaan is echt serieus religieus:

Stilstaan betekent niet hetzelfde als passief zijn of je te berusten in het lot. Het lot zegt “Wat zal gebeuren, zal gebeuren”. Maar geloof verandert alles. Stilstaan is een handeling van geloof, een actief rusten op Gods beloftes, het stopzetten van alle vraagtekens, twijfels en nutteloos gestreef.

“Nutteloos gestreef”: denk niet dat David Wilkerson hier nuttige strevingen wil onderscheiden van nutteloze. Hij bedoelt te zeggen dat ieder streven nutteloos is. Via een omweg is hij beland bij het stilstaand water van een van zijn dogma’s.

Omdat zijn geloof beoogd niet om te lachen is, moet van zijn lachwekkende passiviteit zware inspanning gemaakt. Wat iedere schooljongen weet:

  • Eigenlijk bedoelt Wilkerson: hier heb je mijn honderd gedragsvoorschriften: geen abortus, geen seks voor het huwelijk, geen echtscheiding, geen drugsgebruik, geen bezoek van prostituees of zelf in de prostitutie gaan, niet gokken enz. Gehoorzamen!
  • Hij wil u echter doen geloven dat God zelf dit soort normen tegen u uitspreekt – hoorbaar, merkbaar – niet de stem van uw geweten en al zeker niet die van uw autoritair-sentimentele voorganger Wilkerson.
  • Daarom verandert ‘gehoorzaam mij’ in ‘sta stil en laat God tot u komen’.

Maar ja, wie moet er niet lachen om ‘stilstaan’ als prestatie? Geloven is voor de meeste mensen iets nobelers dan in bed liggen.

Na zijn blijde boodschap, het spoor van vele kronkels bijster, onthult Wilkerson pardoes een pijnlijke waarheid: hij twijfelt of hij wel met God contact heeft:

Sinds ik in de bediening zit was een groot streven van mij de stem van God te leren kennen. (..) “Hoe kan ik weten of de stem die ik hoor van God is of van mijn vlees?”.

We hebben hem er vaker over gehoord, er zijn vaker zulke momenten. Een onderdrukt inzicht wordt geboren en knippert met de ogen in het felle zonlicht van de waarheid.

Dan wordt het geaborteerd:

Iedere keer wanneer ik geconfronteerd word met een kritieke nood die een antwoord vereist richt ik me tot de Heer in gebed. Ik roep het uit “Vader, Uw Woord zegt dat U tot Uw volk spreekt. Alstublieft Heer, spreek tot mij. Geef me Uw richting!”. En daarna citeer ik beloftes uit de Schrift.

Zoals Aladin de lamp opwrijft, roept Wilkerson God op door uit Zijn Boek te citeren. Soms denkt hij Hem te herkennen:

En het is waar, een kleine, stille stem komt vaak tot ons en terwijl God begint te spreken hebben we plotseling een groot gevoel van vrede en rust. De stem is troostend, rustgevend en wanneer we onze binnenkamer verlaten voelen we onszelf geweldig.

Hij herkent God aan:

  • Zijn kleine en stille stem (net een gedachte)
  • Het gevoel van vrede en rust dat over hem, soms een gevoel te zijn getroost
  • Een geweldig gevoel na afloop

Alleen begint daarna het gedonder weer van voren af aan. Het kan toch weer niet God geweest zijn:

Maar soms komt het Woord dat we tijdens gebed horen niet uit en realiseren we onszelf dat we een andere stem gehoord hebben – niet die van Christus. In zo’n geval was het of de stem van onze eigen verlangens en ambities of de stem van ons vlees.

Wilkerson brengt de bekende kleine lettertjes in zijn contract met u aan: “Wilkerson garandeert authentiek Godscontact wanneer de volgende kenmerken aanwezig zijn (zie boven). De volgende situaties vallen niet onder onze verzekering: komen gehoorde dingen niet uit, dan was de stem die u iets beloofde of toezegde toch niet God. Wilkerson & Sons aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden psychische en materiële schade, als gevolg van groot vertrouwen in zijn preken. Uw geloof is uw individuele verantwoordelijkheid”.

Maar het is natuurlijk erger. Onherstelbaar erger! Hebt u gelezen wat Wilkerson schrijft?

  • U kunt een kleine en stille stem horen
  • Er kan een gevoel van vrede en rust over u komen, soms een gevoel te zijn getroost
  • U kunt na afloop een geweldig gevoel hebben

Maar dat kunt u gewoon zelf zijn!!!!

Morgen legt Wilkerson u uit hoe u Gods stem kunt onderscheiden van uw gedachten.

         

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/11/blijf-nog-even-malen/trackback/

%d bloggers liken dit: