Zeperd

Hoe God David gevangen nam.

Dus u vindt iemand voor het hoogste gerecht dagen hetzelfde als “actief leunen op diens woorden” en hem “vertrouwen”?

Edelachtbare, dat zijn mijn woorden.

En u bent van mening dat de Bijbel antwoord geeft op alle kwel- lende vragen van gelovigen? Bijvoorbeeld: moet ik meestrijden als mijn land zich in een onrechtvaardige aanvalsoorlog stort? Of: wie zijn de schuldigen van de krediet- en bankencrisis?

Edelachtbare, dat zijn de consequenties van mijn woorden.

Wilt u, voor het verslag en ter bevestiging dat u verantwoorde- lijkheid neemt voor uw uitspraken, uw woorden nog eens aan- halen?

Met alle plezier:

“De Heilige Geest “spreekt” het meest door ons naar relevante Schriftgedeelten te leiden, door ons Gods gedachtes te tonen over welke zaak dan ook en door ons te vertellen welke stappen we moeten onderne- men”

En is correct – wat u door het Openbaar Ministerie voor de voe- ten geworpen wordt – dat u heeft beweerd dat men Gods stem ook horen kan door hem niet te horen? Dus eerst wacht men er- op, en als de stem uitblijft zegt men: hoe vreemd van mij, ik baadde immers al die tijd in intimiteit met de Heer!

U zegt het.

U kent uw klassiekers. Laat mij dan uw preek van 12 oktober 2012 citeren:

We kunnen intimiteit met God hebben door simpelweg onze pogingen op te geven Zijn stem te willen horen. Dit soort intimiteit zegt “Heer, zelfs als ik nooit meer een Woord van U hoor geeft U me alles wat ik nodig heb”.

Ik heb wat overbodige taalconstructies van uw Nederlands ver- taler geschrapt. U kiest uw medewerkers wel uit.

U vergist zich. Niet ik kies, maar God. En ja, dat zijn mijn woorden. Maar ik zei ook:

We kunnen falen in ons onderscheidingsvermogen, ons horen en onze beslissingen maar we kunnen ons ver- heugen in onze God.

Het is mij bekend dat u veel praat. Daar gaat deze zaak over. Het staat u vrij zich te verheugen over wat dan ook. Voor het beoor- delen van het eerste gedeelte van uw zin ben ik echter aange- steld. Mijn uitspraak: drie dagen droog brood, ontsmetting van de mond met ongeparfumeerde zeep en onvoorwaardelijke reli- gieuze zwijgplicht tijdens detentie.

Bij overtreden van een van de bepalingen van dit vonnis – al preekt u tegen de pissebedden in uw cel – wordt de hechtenis verlengd met 1 dag per gesproken zin.

Ik verheug me op deze beproeving. Paulus werd ook door de Heer gevangen genomen.

Dat dacht u maar. Dat stond in zo een preek van u. Volgende zaak: Jansen versus Agronomics.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/12/zeperd/trackback/

%d bloggers liken dit: