Prediker onverstoorbaar verder na bespringing en vernedering door God

Dacht je alles te weten, weet je niets – maar ook dat weet je dan niet.

Het geloof van prediker David Wilkerson is klein en bevattelijk: “Gehoorzaam / laat God het werk doen”; “Geloof eenvoudigweg op correcte wijze”.

Maar in plaats van zelf te gehoorzamen en eenvoudigweg het cor- recte te doen, blijft de prediker anderen maar aansporen.

God werd het te gortig en Hij greep in, een keer toen Wilkerson voor de zoveelste keer over het Nieuwe Verbond las:

Terwijl ik het Nieuwe Verbond bestudeerde sprongen haar glorieuze waarheden uit het handelen van God met Israël in het Oude Testament.

God zou de prediker de correcte lezing van de Bijbeltekst dan Zelf wel uitleggen of eigenlijk was het nog basaler:

Ik ervoer dat de Heer aan mij vroeg “David, wil jij de sleutels tot overwinning hebben? Wil je weten hoe je zonde, het vlees en de duivel kunt overwinnen? Wil je weten hoe je tegen de vijand moet strijden?”

Wilkerson’s twee, drie geloofswaarheden bleken niet het gehele evangelie te dekken. God wees de prediker op een tekst in Exo- dus waarover Wilkerson al zo vaak gepreekt had – als een kind dat strafwerk krijgt:

Ga dan naar het Oude Testament en je zult leren uit de voorbeelden die daar te vinden zijn. Ik heb ze speciaal voor jou laten opschrijven.

Wilkerson’s eerdere preek was inderdaad gebazel geweest, maar God had het subtieler kunnen brengen. Groter vernedering van een volwassen man van tachtig jaar is nauwelijks denkbaar. Maar het blijft moeilijk duiden want we moeten het doen met een tekst van de zondaar zelf, en die was notoir onbetrouwbaar. Is hij het nog steeds?

Dat is helaas zo. Zou God bijvoorbeeld echt gezegd hebben “Ik heb ze speciaal voor jou laten opschrijven”. Het klinkt allemaal zo ij- del!

God’s interventie lijkt vergeefs, niets lijkt tot de zondaar doorge- drongen. Wilkerson preekt voort…alsof niets gebeurd is!

Hij blijft gefixeerd op de vraag of zijn volgelingen hem begrijpen, in plaats van een poging te wagen zelf eens naar God te luisteren:

Begrijp me alstublieft niet verkeerd. Als u gered bent – als u leeft onder de bedekking van het bloed van Chris- tus, veilig gesteld door het geloof in Zijn werk aan het kruis voor u – dan is dat absoluut geweldig!

Het is vast geweldig voor wie het geloven wil en er wijs uit kan worden – maar waarom niet zich op de Bijbel verlaten in plaats van op het gebazel van deze kromspreker? Is een Bijbeluitleg niet bedoeld om iets wat niet duidelijk is begrijpelijk te maken, in plaats van andersom?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/24/prediker-onverstoorbaar-verder-na-bespringing-en-vernedering-door-god/trackback/

%d bloggers liken dit: