Bent u bestand tegen deze opwekking?

David Wilkerson zet een zware beproeving voor.

Ren eerst een rondje om het huis voor u begint aan lezing van de preek van David Wilkerson vandaag.

Uit de oude mopperpot. Voor de koorzanger.

1. U kunt niets

Hoewel de feiten dit logenstraffen kunt u niets. Volhouden dat u wel iets kunt, is God weerstreven – zie bijbelcitaat – en Zijn straf riskeren.

Kunt u ogenschijnlijk zelf iets, is het eigenlijk God die u iets laat kunnen. Onbewijsbaar – maar ook onweerlegbaar. Dus waar!

Over het vinden van een Bijbeltekst: lik aan de vinger, doe de ogen dicht en laat de Heilige Geest Zijn werk doen. Werkt altijd. Bijvoor- beeld:

Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die hun heil zoeken bij paarden, vertrouwen op een groot aantal wagens en een overmacht aan ruiters. Voor de HEER
hebben zij geen oog, de Heilige van Israël zoeken zij niet.

Take that, brother!

2. Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Ik geloof dat dit hoofdstuk [aangehaalde tekst van een oor- logvoerende heerser en Jesaja die het volk de schuld geeft] een type en een verafschaduwing is van” …naar gelieve in te vullen met vooroordelen.

3. De truc met het woordenboek (“Wat ik u zei, hier staat het”)

In het Hebreeuws betekent het woord Sanherib “succesvol” en Assyrië betekent “toenemende zonde”. Als je deze twee samenvoegt zien we een beeld van een kwaadaardige vijand die een groot succes had tegen- over Gods volk.

Assyrië staat symbool voor iedere demonische, wellus- tige geest die in de aanval gaat tegen ons. En Sanherib is de duivel zelf, ervan overtuigd dat hij ons succesvol zal verslaan om ons vervolgens de wanhoop in te jagen. Ik geloof dat God ons in dit hoofdstuk wil tonen hoe de duivel en zijn demonische legers golven van verleidin- gen naar de gemeente brengt, met een steeds toene- mende intensiteit en met veel succes“.

4. De truc van het verval der zeden (Het wordt steeds erger)

Al 2000 jaar een succes. Niet bedenken hoe men 1000 jaar terug over u nu zou oordelen!

De Schrift zegt dat de maatschappij van kwaad tot er- ger zal gaan (zie 2 Timoteüs 3:13), en de kerk zal over- spoeld worden met bedrog en demonische leringen. Ik geloof dat we dit vandaag de dag zien gebeuren“.

Beheerst u deze trucs, kunt u nog vandaag een praktijk beginnen als christelijk prediker van het rabiate soort. Maar bent u deelne- mer aan onze test, dan volgt nu de 1000 eurovraag: heeft u uw ogen open kunnen houden?

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/10/30/bent-u-bestand-tegen-david-wilkersons-opwekking/trackback/

%d bloggers liken dit: