Verloren zaak

Ook David Wilkersonvolgelingen worden gered.

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoe- ken en te redden haalt prediker David Wilkerson vandaag de Heiland aan.

Hij weet over wie Hij spreekt. “Ik ben een onmogelijk mens” heeft de vuilbekkende prediker vaak genoeg gedacht in zijn binnenka- mer. “Vaak genoeg twijfel ik of God tot me spreekt, protesteer soms maanden tegen wat ik moet verwelkomen en ben vaak ge- noeg geen navolger van Christus. Het is niet om mijn goede daden dat ik gered word. Ik verdien dit helemaal niet. Ik heb alleen maar een geweldig grote bediening in New York, vele stichtingen en veel zielen gered”.

Maar de apostelen en vroege Christengemeente waren zoals hij, beseft hij, “onbeduidende, ongeletterde mannen en vrouwen”.

Om niet gered.

Neem zijn preek vandaag:

De waarheid is dat de grootste werken die gedaan zijn voor de eeuwigheid niet gedaan zijn tijdens massale bijeenkomsten en kruistochten, maar door één heilige die één verloren ziel bereikt

Gelul in de ruimte. Het omgekeerde preekt hij ook weleens:

Sommige Christenen zeggen “(..) Ik wil gewoon een onbekende zijn, een niemand. Laat de Heer alle glorie hebben”. En dat klinkt heel nederig maar de Schrift zegt het volgende: “Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud(Spreuken 22:1). God geeft de rechtvaardigen een goede naam zodat ze deze kunnen gebruiken om Hem in een steeds grotere mate alle eer en glorie te geven!.

Het doet er niet toe. Al spreek je een stadion toe, zoals Wilkerson, of verzorg je alleen je oude omaatje.

De Bijbelse heilige David gaf opdracht tot moord, bedroog en ging vreemd. De heilige Jacob was een man van duizend listen, geen schoonzoon waarmee u uw dochter graag zou zien binnenkomen.

Een behouden Christen: genadewerk verricht aan oud papier. Er is reden tot schaamte. Redding maar tegen welk een prijs. Tweehon- derdvijftig mensen in Nederland voelen zich aangesproken door de ware boodschap van David Wilkerson. God houdt van hen, al be- grijpen zij niet waarom.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/11/01/verloren-zaak/trackback/

%d bloggers liken dit: