Laat u in beslag leggen

Veel bezorgde gelovigen vragen mij: hoe kan ik me laten redden?

Het antwoord is Bijbels en simpel: laat u in beslag leggen door Gods beloften.

God gelooft in Zijn beloften, dan hebben wij geen reden eraan te twijfelen. Prediker David Wilkerson verzekert:

God komt tot ons temidden van onze misleide, gebon- den toestand met een krachtige belofte van een volle- dige en complete verlossing. Hij zegt “Ik geloof dat ik u zal verlossen en zal bewaren voor iedere ongerechtig- heid. Ik zal u een hart geven om Mij te gehoorzamen, dus laat u nu in beslag leggen door Mijn beloftes”.

Wat een prachtige, bevrijdende waarheid! We worden uit onze zonde geleid wanneer we Gods beloftes grij- pen.

Grijp de staafmixer van Zijn beloften en laat God roeren, of, met een fletsere beeldspraak:

Sta hier maar eens een moment bij stil.

Ja, overdenk de glorieuze waarheid van de waarheid, d.w.z: laat God etc. Nu is uw leven nog een kale vlakte van verdriet, maar binnenkort – het kan want is beloofd! – heerst de vreugde in Christus:

Geliefden, uw Vader wil dat u de volheid van vreugde in Christus leert kennen. Die vreugde zal alleen losbre- ken wanneer u bevrijd bent van de heerschappij van zonde. Dus sta het de Heilige Geest toe om de schoot van uw begeerte binnen te gaan om daar alles te ver- wijderen dat niet als Christus is. Bid er nu maar voor.

Volgens Wilkerson kunt u dus nog op andere wijze bijdragen aan uw blijdschap:

Bid nu maar.

Laat u in beslag leggen of God de schoot van uw begeerte binnen- gaan. Dan komt het goed, want Hij doet wat Hij zegt – alleen niet vandaag of gisteren. Maar God heeft beloofd, en belooft iedere dag opnieuw, dat Hij zich aan Zijn beloften houden zal!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/11/16/laat-u-in-beslag-leggen/trackback/

%d bloggers liken dit: