Redding in tijden van genocide

God bevrijdt een enkeling van zijn/haar leegte in satan en Zijn holocaust!

Uitverkorenen

(meer…)

Advertenties

Geheugensteuntje

Terwijl u op uw stoel zit, is Jezus eeuwig dezelfde.

(meer…)

Nat in de armen van Jezus

Een mens bestaat voor tweederde uit water. Ook in het Christen- dom is water van grote betekenis. God gebruikt het alsĀ verdel- gings- en verdedigingmiddel (zondvloed, uittocht door de Rode Zee), medium voor tovenarij (water in wijn veranderen) en (over)drager van belangrijke verbonden (regenboog, doop).

God's verbond gefotografeerd

(meer…)

Eeuwige rust

Een keizer heerst onbedreigd over een wereldrijk. Hij heeft het eeuwige leven, geen troonpretendenten en is zo overduidelijk oppermachtig dat geen sterveling ook maar op het idee komt hem naar de kroon te steken.

(meer…)

Zevenduizend getrouwen

God is de eenzaamste Man op aarde. Vanaf het begin der Schepping roept HijĀ vergeefs tot de mensheid.

God ook door Christenen consequent de deur geweigerd

(meer…)