Wist u dat…

Wist u dat God haast heeft met Nederland?

Zeer indringend sprak de inmiddels overleden predikant David Wilkerson op de Leidersconferentie van de Vereniging Landelijk Platform Pinkster- en Volle Evangelie Beweging Nederland, van 24 tot en met 26 september 2008 in Dalfsen, over de situatie.

Wat ik u ga zeggen, heb ik nog niet eerder in een ander land op die manier verkondigd”,

aldus de begenadigd prediker. Wilkerson richtte zich met name tot de Koningin, het Kabinet en de verzamelde captains of industry, van wie helaas geen in de gelegenheid was de conferentie bij te wonen.

In de VS zijn momenteel veel orkanen en overstromingen. Hierdoor worden hoofdwegen afgesloten. Miljoenen Amerikanen zoeken een goed heenkomen en er vormen zich lange files op de autowegen“, leidde Wilkerson in op de aanstaande situatie in Nederland.

Wilkerson heeft recht van spreken. Destijds voorvoelde hij correct de ramp van 11 september 2001 (“Ik wist niet exact wat er zou gebeuren, maar ik wist wel dat het enorme impact zou hebben”). Zijn inderhaast gemobiliseerde gebedsteams konden de ramp niet voorkomen, zoals hij correct voorvoeld had.

En in 1988, vlak voor de val van de muur en de instorting van het Sovjetrijk, voorzag hij vol vertrouwen wat toen komen ging:

In mijn boek: “Blaast de bazuin” [Nederlandse vertaling 1988], waarschuwde ik dat een kernoorlog in Amerika zal komen; dat Rusland ons zal overspoelen met ballistische projectielen vanuit de Noordpool. Het zal een grootse eerste aanval zijn, erop gericht deze natie te verwoesten voordat ze kan terugslaan. (De CIA heeft onlangs Ruslands ongelooflijke ondergrondse steden ontdekt die zijn gemaakt om de regering te beschutten en de gehele elite van hun maatschappij.) “.

Niet om u vrees aan te jagen, maar om de ernst van de situatie weer te geven” schetst Wilkerson vervolgens – we zijn nu weer twintig jaar verder, de vorige rampen goed doorgekomen – de aannemelijke komende gebeurtenissen:

Alleen al uit de voormalige Sovjet-Unie worden 200 kofferbommen vermist. Zo’n nucleaire kofferbom kan overal tot ontploffing worden gebracht, in Amerika, maar net zo goed in Engeland, Pakistan of Nederland. Denk ook eens aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en aan de dreiging die er naar het Westen uitgaat van Noord-Korea en China. (..) Daar komt bij dat het Westen, door de gigantische troepenmacht in Irak en elders, maar heel matig beschermd is“.

Nederland is daarbij bijzonder kwetsbaar:

Nederland heeft de geest van de dood toegelaten. Uw land staat op nummer 1 met abortus, euthanasie en het homohuwelijk. God is daar uitermate verdrietig over. Hij is ontzet! Hij is verbijsterd!

Toch is de strijd nog niet verloren:

Ik zie in uw land rampen en crisissen, maar God heeft het laatste woord. Hij kan oordelen uitstellen respectievelijk afwenden. Hij roept, Hij waarschuwt, Hij zendt zijn profeten en uiteindelijk is daar het oordeel. In alles wil Hij redden en verlossen. Oordelen zijn vaak het laatste middel van God om aandacht te vragen voor Zijn stem, Zijn zaak. De Heer heeft mij duidelijk verzocht om vijf mannen of vrouwen te zoeken in Nederland, die bereid zijn alles – maar dan ook alles – op het altaar te leggen. (..) Het gaat om alles of niets. (..) Zijn Gods oordelen nog af te wenden? Wanneer er in Sodom en Gomorra tien rechtvaardigen waren geweest, zou God Zijn oordeel niet hebben uitgevoerd“.

Aan de andere kant:

De andere kant is dat de Bijbel bepaalde oordelen voorzegt die onafwendbaar zijn“.

Troost is echter:

Maar dwars door deze oordelen heen zal Gods rijk komen“.

Het team is nog niet compleet! Herkent u – met enige vertraging – in uw ziel Gods oproep en bent u een van de ontbrekende mannen of vrouwen die kunnen voorgaan in het redden van Nederland? Geef uw naam dan nu door aan u weet wie! Maar haast u!

De tijd is kort, zeer kort. God heeft haast met Nederland. Hij heeft een bijzonder plan, maar is bijna wanhopig over de lauwheid, de zonde, de halfslachtigheid en de houding van uitstel van veel gelovigen, van veel leiders“.

God communiceert liever niet via rampen, aanslagen en plagen maar via kerngezonde Nederlanders als u. Vijf mannen en vrouwen had God op het oog. Bent u een van de geroepenen? Meldt u zich niet en houdt u zich doof voor Zijn oproep, dan kleeft vermijdbaar vergoten bloed aan uw handen. Voel u dus geroepen!

Advertenties
Gepubliceerd on 16/06/2011 at 12:28  Geef een reactie  

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/wist-u-dat/trackback/

%d bloggers liken dit: